The Scientific Council

Print

  Consiliul Științific (CS) este format din 10 membri, reprezentând principalele compartimente care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare şi direcţii de cercetare din cadrul institutului naţional. CS este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani, prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional. Din Consiliul Stiinţific fac parte, de drept, Directorul General şi Directorul Stiinţific al INCAS.
  Structura Consiliului Științific INCAS are următoarea componență:

  - Dr. Ioan Ursu – Președintele Consiliului Științific INCAS

  - Dr. Cătălin Nae – Președinte și Director General INCAS, Vicepreședinte

  - Dr. Liviu Coșereanu – Director Științific INCAS

  - Dr. Daniela Baran

  - Dr. Mihai-Victor Pricop

  - Dr. Ștefan Bogos

  - Dr. Adriana Ștefan

  - Dr. Corneliu Stoica

  - Dr. Ion Dima

  - Dr. Adrian Toader

  Consiliul Științific INCAS a fost numit prin decizia 12/30.06.2016 a Consiliului de Administratie INCAS.

  În conformitate cu ROF INCAS si ROF al Consiliului Științific, la INCAS s-a introdus Consiliu Științific Lărgit, format după cum urmează:

  - Membrii de baza ai Consiliului Stiintific INCAS

  - Membrii consilieri – personalitati din Romania si strainatate.

  Membrii consilieri ai Consiliului Științific INCAS sunt :

  - Dr. John Micol – NASA Ames, SUA

  - Prof. Charles Hirsh – Vrije Univ., Belgia

  - Prof. Francesco Graso – Ecole Politechnique, Franta

  - Prof. Victor Giurgiutiu – University of South Carolina, SUA

  - Dr. Constantin Olivotto – Aerospace Consulting, Romania

  - Dr. Victor Manoliu – Aerospace Consulting, Romania

  - Prof. Ilinca Nastase - UTCB, Romania

  - Prof. Octavian Pleter - UPB, Romania

  - Prof. Adrian Stoica - - UPB, Romania

  - Prof. Virgil Stanciu - UPB, Romania

  - Dr. Sorin Radnef - INCAS, Romania

  Consiliul Știinţific este organizat şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie prin decizia 11/30.06.2016.

   


   Anunt convocare pentru investirea noului Consiliu Stiintific (27.05.2016)

  Vă aducem la cunoștință că rezultatele alegerilor noului Consiliu Științific au fost prezentate Consiliului de Administrație în ședința de miercuri 25.05.2016.
  Procesul Verbal al ședinței actualului Consiliu Științific în cadrul căreia s-au derulat alegerile, însoțit de buletinele de vot și tabelul cu rezultatele votului a fost înregistrat și depus la secretariatul consiliului, alături de toate documentele care au stat la baza și au condus la aceste alegeri.
  Prin acest anunț se convoacă joi 02.06.2016 la ora 15:00, în sala de întruniri de la etajul II - corp B:
  a. membrii vechiului Consiliu Științific,
  b. membrii noului Consiliu Științific (primele 7 persoane din tabelul anexat),
  în ședința comună pentru investirea și preluarea atribuțiilor de către noul consiliu, conform cu: HG 637/2003, Regulamentul de organizare și funcționare al (actualului) Consiliu Științific și Regulamentul de alegere a Consiliului Științific
  Ordinea de zi:
  a. Investirea noului Consiliu Științific (după care membrii actualului consiliu se retrag, Art.8 din Regulamentul de alegere a Consiliului Științific).
  b. Desemnarea/ cooptarea de noi membri.
  c. Organizarea alegerii președintelui și vicepreședintelui.
  Notă: aceste persoane vor fi desemnate în consiliul actual urmând aceeași procedură ca cea pentru alegerea membrilor consiliului (Art.10 din Regulamentul de alegere a Consiliului Științific).
  d. Stabilirea/ fixarea datei următoarei ședințe a Consiliului Științific.
  e. Analizarea actualului Regulament de organizare și funcționare a Consiliu Științific.
     
  Secretar Consiliu Științific
  Ghemuleț Marilena

   


  Anuntul Rezultatelor votului pentru noul Consiliu Stiintific (15.05.2016)

  În ședința Consiliului Științific din 10.05.2016 au fost verificate condițiile generale pentru derularea alegerilor noului Consiliu Științific, stabilite în ședințele din 28.01.2016 și 08.02.2016.
  Cu această ocazie a fost admisă și candidatura d-lui dr.fiz. Salaoru Tiberiu, care a depus CV-ul și justificarea demersului său în această zi.
  S-a procedat la:
  - verificarea CV-urilor persoanelor eligibile, conform criteriilor stabilite în regulamentul de alegeri adoptat de Consiliul Științific în ședința din 08.02.2016, și a candidaturilor propuse de personalul angajat în activități de cercetare-dezvoltare;
  - validarea buletinelor de vot;
  - constatarea existenței unor contestații și propuneri suplimentare - nu au fost înregistrate astfel de documente.
  Președintele Consiliului Științific a confirmat luarea în considerare a tuturor demersurilor făcute de personalul angajat în activități de cercetare-dezvoltare.
  Constatând îndeplinirea condițiilor privind derularea alegerilor noului Consiliu Științific, membrii actualului consiliu au decis începerea alegerilor la ora 15:00 (în aceeași zi 15.05.2016).
  a. Au fost reamintite alegătorilor prevederile regulamentului de alegeri.
  b. Au fost împărțite buletinele de vot celor prezenți (la un număr de 40 persoane din cele 48 înregistrate în buletine).
  c. Au fost adunate buletinele de vot si verificate din punc de vedere al adăugirilor, ștersăturilor si făra numele votantului.
  d. A fost anunțată prezentarea rezultatelor peste cel puțin 30 minute.
  Consiliul Științific s-a retras pentru numărarea punctajelor și stabilirea ordinii rezultate.
  La ora 17:15 numărătoarea a fost finalizată și au fost anunțate rezultatele validate în ședința consiliului.
  Notă:
  - 4 buletine de vot au fost anulate deoarece nu au respectat atribuirea celor 19 punctaje.
  - Nu au fost înregistrate alte persoane votate de mai mult de 2 votanți înafara celor 19 evidențiați în buletinele de vot.
  Rezultatele validate de Consiliul Științific se regăsesc în tabelul următor. Primele 7 persoane din acest tabel sunt invitate pentru constituirea noului Consiliu Științific. În prima ședința a noului consiliu se poate decide extinderea numărului de noi membri (conform cu ierarhia punctajului), cooptarea de noi membri sau modul de structurare a acestui nou consiliu.
   
  Nr.crt
  Nume, prenume
  Punctaj
  1
  BARAN Daniela
  216
  2
  PRICOP Mihai Victor
  220
  3
  BOGOS Stefan
  221
  4
  STEFAN Adriana
  253
  5
  STOICA Corneliu
  274
  6
  DIMA Ion
  275
  7
  TOADER Adrian
  288
  8
  URSU Ioan
  311
  9
  BUTOESCU Valentin
  320
  10
  OPRISIU Serban Cornel
  359
  11
  ANDREI Irina Carmen
  400
  12
  CERNAT Andreea
  413
  13
  NEAMTU Andrei Sorin
  425
  14
  BOGATEANU Radu
  430
  15
  NEAMTU Mihai Stefan
  436
  16
  LOZICI BRANZEI Dorin
  463
  17
  POPA Eduard
  506
  18
  DOBRESCU Bogdan
  509
  19
  SALAORU Tiberiu Adrian
  653

  Secretar Consiliu Științific
  Ghemuleț Marilena
  Președinte Consiliul Științific
  dr. ing. Radnef Sorin
                                   

   


  bul1 2015

   

   

  INCAS-ScientificCouncil-2012

  The Scientific Council is responsible for the development strategy of INCAS as a research establishment, enables direct control for the Institute policy for scientific excellence and quality and development of human resources, major strategic partnerships and policies.

  Current structure (December 2011) of INCAS Scientific Council is:

  President of Scientific Council                   - dr. Sorin RADNEF, R&D Director

  Vice-President of Scientific Council          - dr. Cornel OPRISIU, Director for New Business Dev.

  Member of Scientific Council                     - dr. Catalin NAE, General Director of INCAS

  Member of Scientific Council                     - dr. Ioan URSU, Head of Systems Dept.

  Member of Scientific Council                     - dr. Valentin BUTOESCU, Head of Flow Physics Dept.

  Member of Scientific Council                     - dr. Mihai NEAMTU

  Member of Scientific Council                     - dr. Victor GIURGIUTIU

  Member of Scientific Council                     - dr. Florin MUNTEANU

  Member of Scientific Council                     - dr. Victor MANOLIU

  Member of Scientific Council                      - dr. Constantin OLIVOTTO

  The Scientific Council meets regularly every month and uses several working bodies, as follows:

  CASTI                 - Regulatory Internal Body for Quality of R&D activity

  Head of CASTI Body                        - Victor EMANOIL

  Ethics Body      - Regulatory Internal Body for Ethics in R&D activity

  Head of Ethics Body                        - dr. Mihai NEAMTU

  Science Policy  - Policy Making and Strategy Body

  Head of Strategy Body                    - dr. Cornel OPRISIU

  The Scientific Council uses INCAS web page for efficient communication with respect to all major activities related to development of human resources and recruiting of specialized personnel.