Home

Examination for the IDT/CS and IDT III/CS III position - 2011

E-mail Print
1_055  Anunţ  31.08.2011

1_055  Anunţ  08.07.2011

Aducem la cunostiinta celor interesati ca de pe data de 22 august 2011, INCAS organizeaza examen pentru atestarea in grad profesional CS si CS III.


1_055  Anunţ 26.05.2011  privind atestarea pentru gradul profesional IDT şi IDT3

In şedinţa din data de 26 mai 2011, Consiliul Ştiinţific a acceptat tematica pentru domeniile de atestare în gradul profesional IDT şi IDT3, propuse de comisia de examinare şi şefii de compartimente.
  
Organizarea examinării
1. Tipul probelor:
IDT     a. scris
b. oral
c. practic
IDT3  a. scris
b. practic

2. Dosarul de înscriere: conţinut şi depunere identic cu atestarea pentru gradul profesional CS/CS3:

- Cerere (tip) de înscriere;
- Copii (legalizate la serviciul Salarizare & Personal al INCAS):
- diplomă de bacalaureat,
- diplomă de licenţă (studii superioare de specialitate) şi foaia matricolă,
- carte de muncă sau registrul general de evidenţă a salariaţilor
  (pentru dovada vechimii în activitatea de specialitate),
- alte acte de calificare profesională de specialitate sau complementară,
- CI sau BI;
- CV actualizat;
- Lista lucrărilor (de specialitate) efectuate;
- 1 poză format 2/3 cm (format electronic).

3. Condiţii de participare: identice ca la atestarea pentru gradul profesional CS/CS3.

a. Experienţă profesională în specialitatea tematică:
- minim 2 ani pentru candidaţii din INCAS.
b. Calificare profesională:
- licenţă cu diplomă de studii superioare în specialitatea tematică aleasă.
c. Conţinut complet al dosarului personal de înscriere.

4. Condiţii specifice:

a. Atestare pentru personalul angajat la INCAS.
b. La proba orala se pot formula întrebări privind cunoştinţele generale de matematică şi fizică (nivel postliceal, conform tematicii anunţate pe sit-ul INCAS pentru atestarea în gradul profesional CS).

5. Examinare:

a. Notarea:  identică cu cea pentru atestarea în gradul profesional CS/CS3.
b. Orar:         proba scrisă într orele 1000 - 1300.
proba orală într orele 1000 - 1600 (1 oră pregătire subiect).
proba practică într orele 1000 - 1600.
c. Căte o zi pentru fiecare probă.
d. Procedura: identică cu cea pentru atestarea în gradul profesional CS/CS3.
 
6. Subiectele de examinare:
a. Se aleg din tematica pentru fiecare domeniu.
b. Comisia de examinare se întruneşte cu 2 zile înainte de începerea examinărilor pentru atestarea în gradul profesional IDT şi stabileşte subiectele pentru fiecare domeniu
   
Examenul pentru IDT3 se va sustine la o data ce se va anunta ulterior.
Consiliul Ştiinţific INCAS
26.05.2010

1_055   Anunt 25.05,2011
Marti, 31 mai 2011 ora 10.00 se va sustine prima proba a examenului de IDT. 
Persoanele care nu si-au depus dosarul pana astazi si totusi doresc sa sustina examenul, sunt rugate sa se inscrie pana cel tarziu luni, 30 mai ora 18.00.


1_055  Anunt 08.02.2011  "Precizari pentru Domeniile si Tematica privind atestarea ca IDT si IDT3"

DOMENIILE pentru 

IDT - Ingineria de Dezvoltare Tehnologică
în 
INCAS - Institutul National de Cercetari Aerospaţiale
1.   Programe complexe aeronave
2.   Sisteme mecatronice
3.   Modele experimentale complexe
4.   Instalatii experimentale si simulatoare
5.   Infrastructura si sisteme suport

TEMATICA pentru EXAMINARE/ ATESTARE

IDT - Inginer de Dezvoltare Tehnologică

Examinarea pentru calificarea IDT are două componete de tematică:

a. Cunoştinţe generale aferente domeniului vizat, care provine din tematica corespunzătoare pentru calificarea Cercetător Ştiinţific, cu adaptarea corespunzatoare specificului IDT;

b. Cunoştinţe şi deprinderi specifice dezvoltării tehnologice în domeniul vizat.

         Tematicile pentru cele 5 domenii de inginerie tehnologică se vor elabora de compartimentele departamentelor “Cercetare-Dezvoltare” şi “Tehnic&Administraţie”.

        Consiliul Ştiinţific va examina tematicile propuse şi va stabili conţinutul acestora, precum şi calendarul final de desfăşurare al examinarilor, printr-un anunţ ce se va publica pe site-ul institutului la data de 15.02 2011.

Nota: Subiectele de examinare vor viza preponderent referiri aferente următoarelor activităţi specifice dezvoltării tehnologice:
a1. Concepţie şi proiectare tehnologică pentru obiective aerospaţiale
a2. Exploatare şi întreţinere obiective experimentale: instalaţii, echipamente şi aparatură/ dispozitive
a3. Concepţie, dezvoltare, exploatare şi întreţinere pentru sisteme de măsură, control şi achiziţie date
a4. Dezvoltare şi proiectare tehnologică pentru obiective experimentale: instalaţii, echipamente, aparatură, modele, machete

1_055   Anunt 04.01.2011

Incepand cu data de 1 februarie  2011, INCAS organizeaza examen pentru ocuparea posturilor de IDT si IDT III.
Conditiile de participare si Ghidul participantului vor fi publicate pe site-ul INCAS.
Pentru mai multe detalii, va rugam sa contactati Secretariat INCAS.


Last Updated on Thursday, 01 September 2011 11:12