The Administrative Board

Print

Componenta CA la Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare Aerospaţială “Elie Carafoli” - I.N.C.A.S. Bucureşti, în conformitate cu ordinul 436/14.08.2014 al Ministrului Educaţiei Naționale, respectiv 5439/07.10.2016 si 6244/28.12.2016 al Ministrului Educației Naționale si Cercetării Științifice, respectiv Ordin Ministru MENCS/MCI nr. 272 din data 25.04.2019, este următoarea:

• Cătălin Nae - preşedinte, director general al I.N.C.A.S.

• Ioan Ursu - membru, preşedinte al Consiliului Ştiinţific al I.N.C.A.S.

• Mihaela Guda - membru, reprezentant al M.C.I.

• Doina Lica - membru, reprezentant al M.F.P.

• Dragoș Banescu - membru, reprezentant al M.M.J.S.

• Adrian Curaj - membru, specialist, profesor U.P.B.

• Sorin Dimitriu - membru, specialist, preşedinte C.C.I. Bucureşti.

 


Last Updated on Tuesday, 12 November 2019 09:54